urbic.com logotip

Časovna odvisnost valovne funkcije in verjetnostne gostote za kvantni delec v neskončni potencilani jami za naslednje valovne funkcije:

Slika 1: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) valovne funkcije za stanje s kvantnim številom n=1

Slika 2: Verjetnostna gostota za stanje s kvantnim številom n=1

Slika 3: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) valovne funkcije za stanje s kvantnim številom n=2

Slika 4: Verjetnostna gostota za stanje s kvantnim številom n=2

Slika 5: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) valovne funkcije za stanje s kvantnim številom n=3

Slika 6: Verjetnostna gostota za stanje s kvantnim številom n=3

Slika 7: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) valovne funkcije za stanje s kvantnim številom n=5

Slika 8: Verjetnostna gostota za stanje s kvantnim številom n=5

Slika 9: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1 in n=2

Slika 10: Verjetnostna gostota mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1 in n=2

Slika 11: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1 in n=3

Slika 12: Verjetnostna gostota mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1 in n=3

Slika 11: Realni del (rdeča črta) in imaginarni del (zelena črta) mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1, n=2 in n=3

Slika 12: Verjetnostna gostota mešane valovne funkcije za linearno kombinacijo stanj s kvantnimi števili n=1, n=2 in n=3