urbic.com logotip

While stavek

While stavek uporabljamo, kadar mora program narediti neznano število ponovitev dokler je pogoj izpolnjen. Splošna oblika stavka je

while(pogoj)
{
   stavki;
}

Zanka se izvaja dokler je pogoj izpolnjen. V stavkih se mora nekaj zgoditi, da se spremeni logična vrednost pogoja, da program zapusti zanko.

Do ... while stavek

Podobno kot while stavek le da pogoj preverja na koncu stavka, tako da se ukazi znotraj zanke vedno izvršijo vsaj enkrat. Uporabljamo, kadar mora program narediti najmanj enkrat izvesti oziroma dokler je pogoj izpolnjen. Splošna oblika stavka je

do
{
   stavki;
}while( pogoj );

Zanka se izvaja dokler je pogoj izpolnjen. V stavkih se mora nekaj zgoditi, da se spremeni logična vrednost pogoja, da program zapusti zanko.

Pi, delo z nizi

V programu lahko vrednsot pi izračunamo kot 4*arctan(1) in jo shranimo kot konstanto.

ukaz priredi ASCII številko, kateri ustreza znak v spremenljivki acsii

a=(int) ascii;
in obratno
b=(char) numeric;

Delo z datotekami

Za delo z datotekami potrebujemo na začetku programa navesti naslednje:

#include <iostream>
#include <fstream>

Datoteko odpremo s stavkom open.

ofstream mojfile;    //ofstream pisanje, lahko je ifstream ki pomeni branje ali fstream ki pomeni oboje
mojfile.open (ime, nacin);

nacin je opcijski parameter in pove v kakšni obliki zapisujemo podatke v datoteko.

Ko datoteko ne rabimo več, jo zapremo z ukazom

mojfile.close();

V datoteko pišemo s podobnim ukazom kot na zaslon

mojfile << "to pisem v datoteko mojfile";

in beremo ravno tako

mojfile >> a; // v spremenljivko a preberi iz datoteke

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.