urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseni kot v radianih izpiše njegovo vrednost v stopinjah, minutah in sekundah.

program radian
implicit none
real :: pi,kot,s
integer :: st,min
write(*,*)'Vnesi kot v radianih'
read(*,*)kot
pi=4.*atan(1.) 
kot=kot*180/pi
st=int(kot)
kot=(kot-st)*60
min=int(kot)
s=(kot-min)*60
write(*,*)st,achar(248),abs(min),achar(39),abs(s),achar(39)//achar(39)
end program radian

Tekst sedaj shranimo kot datoteko radian.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.