urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseni kot v radianih izpiše njegovo vrednost v stopinjah, minutah in sekundah.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 float pi,kot,s;
 int min,st;

 cout << "Vnesi kot v radianih:" << endl;
 cin >> kot;
 pi=4*atan(1.);
 kot=kot*180/pi;
 st=(int) kot;
 kot=(kot-st)*60;
 min=(int) kot;
 s=(kot-min)*60;
 cout << st << (char) 248 << abs(min) << "'" << abs(s) << "''";

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko radian.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.