urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseno celo število pove, koliko ima to število deliteljev, te delitelje izpiše in pove, če je vnešeno število praštevilo.

program deli
implicit none
logical :: prav
integer :: n,i,j
write(*,*) 'vnesi pozitivno celo stevilo'
read (*,*) n
j=0
write(*,*) n,' ima naslednje delitelje'
do i=1,n
if (mod(n,i)==0) then
 j=j+1
 write(*,*) i
end if
enddo
write(*,*)'Skupno ima',j,' deliteljev.'
if (j==2) write(*,*)n,' je prastevilo'
end program deli

Tekst sedaj shranimo kot datoteko delitelji.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.