urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseno naravno število n izpiše prvih n praštevil.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 int n,k,j,i;
 bool prav;

 cout << "vnesi pozitivno celo stevilo" << endl;
 cin >> n;
 j=0;
 k=2;
 while (j<n)
 {
 prav=true;
 for (i=2;i<k;i++) {
  if (k % i==0) 
  prav=false;
  }
 if (prav) 
  {
 j=j+1;
 cout << j << ".to prastevilo je " << k << endl;
  }
 k=k+1;
 }

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko prastevilo2.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.