urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam vneseno naravno število razstavi na produkt prafaktorjev.

program prafaktorji
implicit none
integer :: n,j
write(*,*) 'vnesi pozitivno celo stevilo'
read (*,*) n
write(*,'(i3,a1)',advance='no')n,'='
j=2
do while (n>1)
 if (mod(n,j)==0) then
 n=n/j
 if (n>1) then
  write(*,'(i3,a1)',advance='no')j,'*'
 else
  write(*,'(i3)')j
 endif
 else
  j=j+1
 endif
enddo
end program prafaktorji

Tekst sedaj shranimo kot datoteko prafaktorji.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.