urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseni par naravnih števil po Evklidovem algoritmu poišče največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 int a,b,o,v;

 cout << "vnesi prvo pozitivno celo stevilo" << endl;
 cin >> a;
 cout << "vnesi drugo pozitivno celo stevilo" << endl;
 cin >> b;
 v=a*b;
 cout << a << "=" << b << "*" << a/b << "+" << a % b << endl;
 o=a % b ;
 while (o>0){
 a=b;
 b=o;
 cout << a << "=" << b << "*" << a/b << "+" << a % b << endl;
 o=a % b ;
 }
 cout << "Najvecji skupni delitelj je " << b << endl;
 v=v/b;
 cout << "Najmanjsi skupni veckratnik je " << v << endl;
 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko evklid.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.