urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki odpre datoteko z imenom trig.txt in vanjo tabelira funkcijo sin(x), cos(x) in tg(x) za x med 0 in 1000 stopinj s korakom 0,5 stopinje. x in vrednosti kotnih funkcij naj zapiše na dve decimalki. Podatke iz datoteke narišite s programom gnuplot.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
 float pi,x,y;
 ofstream mf;
 mf.open ("trig.txt");
 pi=atan(1)*4;
 for (int i=0;i<2001;i++){
 x=i*0.5;
 y=x/180.*pi;
 mf << fixed << setprecision(2);
 mf << x << " " << sin(y) << " " << cos(y) << " " << tan(y) << endl;
 }
 cout << "koncal sem"; 
 mf.close(); 

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko f1.cpp in prevedemo. Program tabelira funkcije v datoteko trig.txt.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

V gnuplotu moramo iti najprej v mapo, kjer imamo datoteke s podatki, ki jih hočemo narisati. To naredimo z ukazom

cd ‘naslov mape’

Graf narišemo z ukazom

Plot [][] ‘trig.txt’ using 1:2 with lines

V prvi oklepaj damo interval x-ov na abscisi in v drugi y-ov na ordinati. Using lahko skrajšamo v u, with v w in lines v l. Številke za using povesta iz katerega stolpca v datoteki je x in y. Grafi so nerisani v naslednji PDF datoteki.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.