urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki odpre datoteko z imenom arc.txt in vanjo tabelira funkcije arccos(x), arcsin(x) in arctg(x) na definicijskem območju s korakom 0,1. x in vrednosti funkcij naj zapiše na dve decimalki. Podatke iz datoteke narišite s programom gnuplot. Arctg(x) je definiran za vsa realna števila. Tabeliraj ga od -10 do 10.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main ()
{
 float x;
 ofstream mf;
 mf.open ("arc.txt");
 mf << fixed << setprecision(2);
 for (int i=-100;i<101;i++){
 x=i*0.1;
 if ((x>1) || (x<-1)) {
 mf << x << " " << "---" << " " << "---" << " " << atan(x) << endl; 
 }
 else {
 mf << x << " " << asin(x) << " " << acos(x) << " " << atan(x) << endl;
 }
 }
 cout << "koncal sem"; 
 mf.close(); 

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko f2.cpp in prevedemo. Program tabelira funkcije v datoteko arc.txt.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Grafi so narisani v naslednji PDF datoteki.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.