urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vas vpraša za polmer krogle. Če je le ta negativen, naj program izpiše, da za radiji ne morejo biti negativni, v ostalih primerih pa naj izračuna površino in volumen ter rezultat zapiše na zaslon na dve decimalni mesti, če je rezultat večji od 1, oziroma v eksponentni obliki.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;


int main ()
{
 float r,pi,v,p;
 pi=atan(1)*4;
 cout << "vnesi polmer krogle" << endl;
  cin >> r;
 if (r<0)
  cout << "Polmer ne more biti negativen, koncal sem.";
 else
 {
	p=4*pi*r*r;
	v=4*pi*r*r*r/3;
 if (p>1) 
  {
  cout << fixed << setprecision(2);
  cout << "povrsina je " << p << endl;
  }
 else 
  {
  cout << scientific << setprecision(2);
  cout << "povrsina je " << p << endl;
  }
 if (v>1) 
  {
  cout << fixed << setprecision(2);
  cout << "volumen je " << v << endl;
  }
 else 
  {
  cout << scientific << setprecision(2);
  cout << "volumen je " << v << endl;
  }
 }
 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko krog.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.